Районно мюфтийство – Хасково проведе програма в местността Енихан

 

На 16.07.2017 г. Районно мюфтийство – Хасково проведе религиозна програма в местността Енихан, общ. Баните. На събитието присъстваха хиляди хора, преселници от община Баните в Хасково.

В програмата се включиха Главният мюфтия на мюсюлманите в Република България д-р Мустафа Хаджи, Районният мюфтия на Пловдив Танер Вели, както и домакинът на мероприятието – Хасковския районен мюфтия Басри Еминефенди.  Програмата продължи с четене на Свещения Коран, мевлид и иляхи от имамите на гр. Хасково, след което Главният мюфтия д-р Мустафа Хаджи отправи наставление към хилядите присъстващи. Той наблегна върху нуждата децата да получават религиозно образование, за което трябва да бъдат изпращани в летните Коран курсове в джамиите, които са средище за опазване и изграждане на нашите деца. „Само по този начин децата могат да бъдат предпазени от лошата среда и от това да тръгнат по грешния път“, каза д-р Мустафа Хаджи. В края на програмата Главния мюфтия направи дуа.

 Всички, които присъстваха на събитието бяха нагостени с курбан, за който бяха приготвени 85 броя дребен рогат добитък.